1323 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะผู้บริหาร ตรวจและติดตามผลกระทบจากงานขุดลอกแก้ม

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม  2562 เวลา 10.00 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะผู้บริหาร ตรวจและติดตามผลกระทบจากงานขุดลอกแก้มลิงระบบพวงพื้นที่ 54 ไร่ และวางแผนงาน/โครงการ/งบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ตามแผนงานโครงการ “บัลลังก์โมเดล” ในด้านที่ 1; พัฒนาแหล่งน้ำ, ด้านที่ 4; พัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านที่ 7 ; การท่องเที่ยว  ณ บึงหนองแวง,วัดเทพคงคา บ.หนองแวง ม.2 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะผู้บริหาร ตรวจและติดตามผลกระทบจากงานขุดลอกแก้ม

ข่าว ณ วันที่ 01 ส.ค. 62 เวลา 17:01 น. โดย super