1322 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ลงพื้นที่ชี้แจงตัวแทนผู้ประกอบการนำเครื่องจักรเข้าดำเนินโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ สายกุดเวียน-โนนเจดีย์ และงานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม  2562 เวลา 15.00 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ลงพื้นที่ชี้แจงตัวแทนผู้ประกอบการนำเครื่องจักรเข้าดำเนินโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ สายกุดเวียน-โนนเจดีย์ ช่วง 2(งบเหลือจ่าย) ณ กม.2+360 บ.คูเมือง ม.3, ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ฯ ชุด 2,3 งานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 22 กลุ่ม) พร้อมตรวจอ้อยแปลงใหญ่,การเลี้ยงหนูนา และแปลงผลผลิตของเกษตรกรตามแผนงานโครงการ “บัลลังก์โมเดล” ในด้านที่ 2; โครงสร้างพื้นฐาน, ด้านที่ 3 ;พัฒนาอาชีพ (ปศุสัตว์,เกษตร) และด้านที่ 6 ; พลังงาน  ณ บ.สระตะเฆ่ ม.8, บ.บัลลังก์ ม.11 และ บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ลงพื้นที่ชี้แจงตัวแทนผู้ประกอบการนำเครื่องจักรเข้าดำเนินโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ สายกุดเวียน-โนนเจดีย์ และงานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

ข่าว ณ วันที่ 31 ก.ค. 62 เวลา 11:11 น. โดย super