1321 )นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับนายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่  24  กรกฏาคม  2562  เวลา  12.00 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายวัชรวิชย์  สุขวัฒนาภิรมย์  ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบัลลังก์  ณ  พื้นที่เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างเทศบาลตำบลบัลลังก์  ร่วมให้การต้อนรับนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับนายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 24 ก.ค. 62 เวลา 17:15 น. โดย super