1320 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ให้การต้อนรับ นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอโนนไทย

 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม  2562 เวลา 10.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตตำบลบัลลังก์  ผู้บริหาร  ให้การต้อนรับนางปิยะฉัตร   อินสว่าง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอโนนไทย  โดยมี นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอโนนไทย  หน.ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผญบ.ในพื้นที่ให้การต้อนรับ  ทั้งนี้ได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลและลงพื้นที่  ดังนี้นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ให้การต้อนรับ นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอโนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 27 ก.ค. 62 เวลา 14:50 น. โดย super