1319 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ฯ ชุดที่ 2 งานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม  2562 เวลา 14.30 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ฯ ชุดที่ 2 งานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 22 กลุ่ม) พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ,แปลงหญ้าเนเปียร์,อาชีพเสริมการเลี้ยงแพะ และแปลงผลผลิตของเกษตรกรตามแผนงานโครงการ “บัลลังก์โมเดล” ในด้านที่ 3 ;พัฒนาอาชีพ (ปศุสัตว์,เกษตร) และด้านที่ 6 ; พลังงาน  ณ บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ฯ ชุดที่ 2 งานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

ข่าว ณ วันที่ 30 ก.ค. 62 เวลา 10:54 น. โดย super