1318 )นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ดูการปฏิบัติงานวางแนวและขุดหลุมวางฐานเสาโครงเหล็กเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม  2562 เวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ชุดทหารช่าง ชุดที่ 1-3 ปฏิบัติงานวางแนวและขุดหลุมวางฐานเสาโครงเหล็กเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และตรวจสอบความถูกต้องชุดติดตั้งแผงโซลาเซลล์ โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร ก่อนที่กลุ่มเกษตรกร ทั้ง 22 กลุ่ม จะรับมอบต่อไป ณ บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ดูการปฏิบัติงานวางแนวและขุดหลุมวางฐานเสาโครงเหล็กเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

ข่าว ณ วันที่ 29 ก.ค. 62 เวลา 8:08 น. โดย super