1316 )นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ นายอำเภอโนนไทย และลงตรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่อำเภอโนนไทย

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม  2562 เวลา 13.30 น. นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอโนนไทย ลงตรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่อำเภอโนนไทย โดยมีคณะผู้บริหาร ทต.บัลลังก์,ปลัด ทต.บัลลังก์,โนนไทย พร้อมด้วย ผอ.กองช่าง ทต.บัลลังก์,โคกสวาย,โนนไทย ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร,เส้นทางเดินน้ำ และอ่างเก็บน้ำหนองกก ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ นายอำเภอโนนไทย และลงตรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่อำเภอโนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 26 ก.ค. 62 เวลา 14:28 น. โดย super