1315 )ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายก ทต.บัลลังก์ พร้อมด้วยนายประเสริฐ เพ็งด้วง ผอ.ร.ร., คณะครูและเยาวชนจิตอาสาฯ ร.ร.บึงคำคู ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะมูลฝอยเพื่อรักษาความสะอาดตามโครงการ “ตำบลของเรา”

วันพฤหัสบดีที่ 25  กรกฎาคม  2562   เวลา 08.30 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายก ทต.บัลลังก์ พร้อมด้วยนายประเสริฐ เพ็งด้วง ผอ.ร.ร., คณะครูและเยาวชนจิตอาสาฯ ร.ร.บึงคำคู ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะมูลฝอยเพื่อรักษาความสะอาดตามโครงการ “ตำบลของเรา” ก่อนผู้ประกอบการเข้าดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ และปลูกต้นอินทนิลสองข้างทางตามโครงการ Bullung Color Streets ณ พื้นรับผิดชอบของ ร.ร.บึงคำคู ถนนสาย บ.กุดเวียน – โนนเจดีย์ ความยาว 3.4 กม. ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายก ทต.บัลลังก์ พร้อมด้วยนายประเสริฐ เพ็งด้วง ผอ.ร.ร., คณะครูและเยาวชนจิตอาสาฯ ร.ร.บึงคำคู ดำเนินกิจกรรมเก็บขยะมูลฝอยเพื่อรักษาความสะอาดตามโครงการ “ตำบลของเรา”

ข่าว ณ วันที่ 25 ก.ค. 62 เวลา 12:05 น. โดย super