1314 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ให้การต้อนรับนายพรสวรรค์ ชวนขุนทด นางนิตยา เกษประเสริฐ คณะธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายถนอม แกกสันเทียะ นายช่างโยธาฯ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม  2562 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ให้การต้อนรับนายพรสวรรค์ ชวนขุนทด นางนิตยา เกษประเสริฐ คณะธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายถนอม แกกสันเทียะ นายช่างโยธาฯ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ตรวจติดตาม สอดส่องก่อนผู้ประกอบการเข้าดำเนินงานโครงการฯ ขยายความกว้างสะพาน กว้าง 12 ม. ยาว 30 ม. ณ กม.3+200 ถนน ทล.205 – บ.โนนเมือง (โคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร) ต.พังเทียม อ.พระทองคำ, ชมประวัติความเป็นมาถนนสายนี้ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และหารือแนวทางการพัฒนา ณ ห้องรับรอง ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ให้การต้อนรับนายพรสวรรค์ ชวนขุนทด นางนิตยา เกษประเสริฐ คณะธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายถนอม แกกสันเทียะ นายช่างโยธาฯ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 23 ก.ค. 62 เวลา 10:53 น. โดย super