1313 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจเยี่ยมคณะทำงานชุดสำรวจภาคสนาม ทต.บัลลังก์ และพบปะประชาชน โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม  2562 เวลา 14.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจเยี่ยมคณะทำงานชุดสำรวจภาคสนาม ทต.บัลลังก์ และพบปะประชาชน โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ณ บริเวณ โซน 3 บล๊อก I บ.กุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจเยี่ยมคณะทำงานชุดสำรวจภาคสนาม ทต.บัลลังก์ และพบปะประชาชน โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

ข่าว ณ วันที่ 22 ก.ค. 62 เวลา 10:52 น. โดย super