1312 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว TV 7 ประเด็น การเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม  2562 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว TV 7 ประเด็น การเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และความช่วยเหลือจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายอำเภอ และส่วนเกี่ยวข้อง ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ, ตรวจพื้นที่นาแปลงใหญ่ของเกษตรกร บ.กุดเวียน ม.4 และเวลา 14.00 น. ตรวจงานขุดลอกแหล่งน้ำระบบพวง พื้นที่ 54 ไร่ ก่อนส่งน้ำเข้าเก็บกัก ณ บึงหนองแวง ม.2 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว TV 7 ประเด็น การเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ข่าว ณ วันที่ 18 ก.ค. 62 เวลา 15:02 น. โดย super