1311 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมปรับปรุงผิวจราจรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ใช้เส้นทาง

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม  2562 เวลา 09.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมปรับปรุงผิวจราจรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ใช้เส้นทาง ก่อนผู้ประกอบการเข้าดำเนินงานตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ความยาว 2.360 กม. (อยู่ระหว่างรออนุมัติแบบขยายสะพานข้ามคลอง LMC จากโครงการชลประทานฯ) ณ ถนนสาย บ.กุดเวียน – บ.โนนเจดีย์ ช่วงที่ 1 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมปรับปรุงผิวจราจรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ใช้เส้นทาง

ข่าว ณ วันที่ 11 ก.ค. 62 เวลา 11:45 น. โดย super