1310 )อบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรข้าวโพดแปลงใหญ่

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม  2562 เวลา 10.00 น. นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยผู้ช่วยเกษตรจังหวัดนครราชสีมา เกษตรอำเภอโนนไทย นักวิชาการกรมวิชาการเกษตร และนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ อบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรข้าวโพดแปลงใหญ่  “ การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเพื่อลดความเสียหาย” ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ ในโอกาสนี้ได้ออกตรวจและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และข้าวโพดที่ประสบความเสียหาย ณ บ.โพธิ์ตาสี ม.10 และ บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรข้าวโพดแปลงใหญ่

ข่าว ณ วันที่ 10 ก.ค. 62 เวลา 11:53 น. โดย super