1309 )นายกเทศมนตรี ประชุมชี้แจงขยายพื้นที่เตรียมงานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม  2562 เวลา 18.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ประชุมชี้แจงขยายพื้นที่เตรียมงานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal ชั้นพื้นดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ กว้าง 6 ม. ยาว 2,270 ม. และงานก่อสร้างถังน้ำโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร ทั้ง 22 กลุ่ม ณ ศาลาประชาคม บ.เมืองเก่า ม.12 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ประชุมชี้แจงขยายพื้นที่เตรียมงานโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal

ข่าว ณ วันที่ 09 ก.ค. 62 เวลา 8:13 น. โดย super