1304 )นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ปี 62 และลงพื้นที่ดูโครงการในเขตเทศบาล

วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย.62 เวลา 09.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ปี 62 ณ รพ.สต.คูเมือง ม.3 ในเวลาต่อมาร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตรวจความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนงาน ; เวลา 10.30 น. ตรวจงานก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยฯ ณ ห้วยลำเชียงไกร บ.กุดเวียน ม.4, เวลา 11.25 น. ตรวจงานขยายสะพานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายกกไข่เน่าฯ ณ บ.บัลลังก์ ม.11 และเวลา 11.45 น. ตรวจงานขุดลอกแหล่งน้ำพื้นที่ 54 ไร่ ณ บึงหนองแวง บ.หนองแวง ม.2 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ปี 62 และลงพื้นที่ดูโครงการในเขตเทศบาล

ข่าว ณ วันที่ 21 มิ.ย. 62 เวลา 15:04 น. โดย super