1303 )นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ และชุดสำรวจภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ และชุดสำรวจภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562 เพื่อออกสำรวจภาคสนามและการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ณ ห้องประชุม (1) ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ และชุดสำรวจภาคสนามตามโครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562

ข่าว ณ วันที่ 14 มิ.ย. 62 เวลา 15:13 น. โดย super