1301 )โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  กล่าวรายงาน  โดยมีนายศักรินทร์  เสมหิรัญ  นายกอำเภอโนนไทย  ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ  โดยข้าราชการ  พนักงาน  ผู้ทำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  พี่น้องประชาชนตำบลบัลลังก์  ร่วมทำความดีด้วยหัวใจในการพัฒนาคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย  เพื่อเป็นการผลันน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ได้สะดวกขึ้นโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจเทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 03 มิ.ย. 62 เวลา 12:42 น. โดย super