1297 )นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ผอ.กองช่าง ข้าราชการเข้าเยื่ยมและมอบถุงยังชีพผู้ประสบเหตุอัคคีภัย และดูงานก่อสร้างถนนทำนบดิน

วันที่ 27 พ.ค.62 เวลา 13.00 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดฯหัวหน้าสำนักปลัดฯ ผอ.กองช่างฯ ข้าราชการและพนักงานฯ เดินทางเข้าเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ/สิ่งของต่างๆ แก่ผู้ประสบภัยรายนายจำนงค์ ขมพุทรา และครอบครัว ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน เลขที่ 35 ม.9 บ้านหนองแจง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 25 พ.ค.62 ในโอกาสนี้นายกเทศมนตรี ได้มอบเงินจากข้าราชการและพนักงานที่ร่วมกันบริจาคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประสบภัย (ยอดบริจาคปัจจุบัน 50,000 บาท) จากนั้นร่วมได้สำรวจความเสียหายเพื่อเบิกจ่ายเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ (ค่าอาหาร,ค่าวัสดุก่อสร้างฯ,ค่าเครื่องนุ่งห่ม และค่าเครื่องมือประกอบอาชีพฯ) ตามระเบียบฯ รวมทั้ง การขอรับความช่วยเหลือจาก พมจ.น.ม. อีกช่องทางโดยเร่งด่วนแล้ว, เวลา 15.00 น. ตรวจงานก่อสร้างทำนบดิน ณ กม. ที่ 0+150 อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ผอ.กองช่าง ข้าราชการเข้าเยื่ยมและมอบถุงยังชีพผู้ประสบเหตุอัคคีภัย และดูงานก่อสร้างถนนทำนบดิน

ข่าว ณ วันที่ 27 พ.ค. 62 เวลา 16:29 น. โดย super