1296 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยรองนายกฯ สมาชิกสภาฯ และรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอโนนไทย เดินทางเข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยรายนายจำนงค์ ขมพุทรา และครอบครัว ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน

วันที่ 26 พ.ค.62 เวลา 09.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยรองนายกฯ สมาชิกสภาฯ และรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอโนนไทย เดินทางเข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยรายนายจำนงค์ ขมพุทรา และครอบครัว ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน เลขที่ 35 ม.9 บ้านหนองแจง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เหตุเกิดเมื่อคืนเวลาประมาณ 00.30 ความเสียหายบ้านทั้งหลังและรถ จยย.2 คัน ในโอกาสนี้นายกเทศมนตรี ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย และมอบเงินเป็นค่าจัดหาวัสดุในเบื้องต้น โดยมีประชาชนร่วมบริจาคเป็นค่าวัสดุสมทบด้วย สำหรับค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทางราชการ อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยเร่งด่วนแล้วนายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยรองนายกฯ สมาชิกสภาฯ และรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอโนนไทย เดินทางเข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยรายนายจำนงค์ ขมพุทรา และครอบครัว ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน

ข่าว ณ วันที่ 26 พ.ค. 62 เวลา 12:29 น. โดย super