1295 )นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ตรวจความก้าวหน้างานยกระดับทำนบดิน และงานก่อสร้างสะพาน

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ตรวจความก้าวหน้างานยกระดับทำนบดิน ณ กม.ที่ 2+000, งานก่อสร้างถนนลาดยางฯ Double Bituminous Surface Treatment ณ กม. 1+900, งานก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยฯ ณ กม.ที่ 0+500 และงานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง LMC ณ กม.ที่ 0+200 อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ตรวจความก้าวหน้างานยกระดับทำนบดิน และงานก่อสร้างสะพาน

ข่าว ณ วันที่ 22 พ.ค. 62 เวลา 11:39 น. โดย super