1294 )นายกเทศมนตรี แจ้งปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง

ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  แจ้งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.62 นายกเทศมนตรี แจ้งปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง

ข่าว ณ วันที่ 17 พ.ค. 62 เวลา 17:44 น. โดย super