1293 )การออกบริการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 ทต.บัลลังก์

งานเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  เทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้ลงพื้นที่ให้บริการพี่น้องประชาชนในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องถิ่น  ระหว่างวันที่  4  กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม  2562  ทั้ง  19  หมู่บ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการออกบริการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 ทต.บัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 20 มี.ค. 62 เวลา 9:52 น. โดย super