1292 )ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำปีงบประมาณ 2562

งานเจ้าหน้าที่นักวิชาการจัดเก็บรายได้  สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้แจ้งประชาสัมพันธ์และการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่  ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบัลลังก์ทราบ  จำนวน  19  หมู่บ้านประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เทศบาลตำบลบัลลังก์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าว ณ วันที่ 18 ม.ค. 62 เวลา 9:41 น. โดย super