1291 )นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ ดร.รอยล จิตรดอน ประธานการประชุมติดตามตามความก้าวหน้าดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศฯ พื้นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win)

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น, ดร.รอยล จิตรดร ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรน้ำ และประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศฯ เป็นประธานการประชุมติดตามตามความก้าวหน้าดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศฯ พื้นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) ฟื้นฟูลุ่มน้ำลำเชียงไกร จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา,รองอธิบดีกรมชลประทาน,รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,ผอ.กลุ่มฯ สนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ,ผอ.ชป.6,ผอ.ชป.8,ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต5,ผอ.โครงการ ชป.นครราชสีมา,ผอ.โครงการลุ่มชี ตอนบน,ผอ.โครงการเขื่อนลำแซะ,รอง ผบ.บชร.2/ผอ.ศูนย์บริหารจัดการน้ำ ตอ./น.,นอภ.โนนไทย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ ดร.รอยล จิตรดอน ประธานการประชุมติดตามตามความก้าวหน้าดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศฯ พื้นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win)

ข่าว ณ วันที่ 15 พ.ค. 62 เวลา 8:19 น. โดย super