1290 )นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ ดร.รอยล จิตรดร ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรน้ำฯ พื้นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win)

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น, นางปิยะฉัตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ ดร.รอยล จิตรดร ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรน้ำฯ พื้นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) ฟื้นฟูลุ่มน้ำลำเชียงไกร จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรองอธิบดีกรมชลประทาน,รองอธิบดึกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,ผอ.ชป.6,ผอ.ชป.8,ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา,ผอ.โครงการ ชป.นครราชสีมา,ผอ.โครงการลุ่มน้ำชี ตอนบน,รอง ผบ.บชร.2/ผอ.ศูนย์บริหารจัดการน้ำ ตอ./น.,นอภ.ด่านขุนทด,นอภ.โนนไทย พร้อมหัวส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และตรวจพื้นที่ ณ ห้วยคลองแค ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ ดร.รอยล จิตรดร ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรน้ำฯ พื้นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win)

ข่าว ณ วันที่ 14 พ.ค. 62 เวลา 12:23 น. โดย super