1288 )นายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมโครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม  2562 เวลา 10.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เข้าร่วมประชุมโครงการฟื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร  โดยมีพล.ต.ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ รอง มทภ.2/รอง ผอ.รมน.ภาค 2/ผอ.ศูนย์บริหารจัดการน้ำภาค ตอ./น. เป็นประธานการประชุมโครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง เพื่อหารือร่วมกันในการดำเนินโครงการผันน้ำลำคันฉู-ลำเชียงไกร เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมและติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้ำ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อฟื้นฟูลำเชียงไกร ของคณะอนุกรรมการฯ โดยมี รอง ผวจ.น.ม.,ช.ย.,ทสจ.น.ม.,ผอ.ชป.6,8,ผอ.โครงการ ชป.น.ม.,ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน,ทรัพยากรน้ำภาค 5,ทช.น.ม.,ช.ย.,ผู้บริหารท้องถิ่น,ท้องที่ และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 บก.ทภ.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.นายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมโครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง

ข่าว ณ วันที่ 10 พ.ค. 62 เวลา 8:13 น. โดย super