1287 )นายกเทศมนตรี ร่วมมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรโนนไทย

วันพุธที่  8  พฤษภาคม  2562  เวลา  13.30 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมมอบทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตร-ธิดา  ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรโนนไทย  ณ  วัดตะคร้อ  ตำบลด่านจาก  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรี ร่วมมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรโนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 09 พ.ค. 62 เวลา 9:57 น. โดย super