1286 )นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ พ.อ.วทัญญู หลวงเทพ, พ.อ.สุธนณ์ เต็มตํานาน, พ.อ.ประสิทธิ์ ไพบูลย์ คณะทำงานศูนย์บริหารจัดการน้ำ ทภ.2 และนายวรรธนศักดิ์ สุปะกิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยรองนายกฯ ให้การต้อนรับ พ.อ.วทัญญู หลวงเทพ, พ.อ.สุธนณ์ เต็มตํานาน, พ.อ.ประสิทธิ์ ไพบูลย์ คณะทำงานศูนย์บริหารจัดการน้ำ ทภ.2 และนายวรรธนศักดิ์ สุปะกิ่ง  หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)(สสนก.) เพื่อวางแผนบูรณาการงบประมาณพื้นที่ต้นแบบลุ่มน้ำลำเชียงไกร – ลำคันฉู ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้ำ (การผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำคันฉู จ.ชัยภูมิ มาเติมอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร) ณ ห้องรับรอง ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ พ.อ.วทัญญู หลวงเทพ, พ.อ.สุธนณ์ เต็มตํานาน, พ.อ.ประสิทธิ์ ไพบูลย์ คณะทำงานศูนย์บริหารจัดการน้ำ ทภ.2 และนายวรรธนศักดิ์ สุปะกิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ

ข่าว ณ วันที่ 08 พ.ค. 62 เวลา 16:12 น. โดย super