1285 )นายกเทศมนตรี ตรวจความก้าวหน้างานเสริมทำนบดิน และงานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม  2562  เวลา 14.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยรองนายกฯ ตรวจความก้าวหน้างานเสริมทำนบดิน ณ กม.ที่ 0+220, งานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง LMC ณ กม.ที่ 0+200 และงานก่อสร้างถนนลาดยางฯ Double Bituminous Surface Treatment ณ กม. 1+110 ท้ายทำนบฯ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ตรวจความก้าวหน้างานเสริมทำนบดิน และงานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง

ข่าว ณ วันที่ 07 พ.ค. 62 เวลา 13:28 น. โดย super