1284 )นายกเทศมนตรี ร่วมพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ที่ว่าการอำเภอโนนไทย

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่พนักงาน  ร่วมพิธีบรมราชาภิเษก  ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ที่ว่าการอำเภอโนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 06 พ.ค. 62 เวลา 14:24 น. โดย super