1283 )นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับนายอำเภอโนนไทย หัวหน้าส่วนราชการในการประชุมสัญจรอำเภอโนนไทย ณ เทศบาลตำบลบัลลังก์

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้าง  ร่วมให้การต้อนรับท่านนายอำเภอโนนไทย  หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนไทย  ในการประชุมสัญจร  โดย นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม  มีหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน อำเภอโนนไทย  กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทุกภาคส่วนได้ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอโนนไทยสัญจร  ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับนายอำเภอโนนไทย หัวหน้าส่วนราชการในการประชุมสัญจรอำเภอโนนไทย ณ เทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 01 พ.ค. 62 เวลา 8:50 น. โดย super