1282 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี พลโท ธัญญา เกียรติสาร

วันพุธที่ 24 เมษายน  2562 เวลา 10.00 น. ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี  พลโท ธัญญา เกียรติสาร  เนื่องในโอกาสได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ เข้าดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี พลโท ธัญญา เกียรติสาร

ข่าว ณ วันที่ 24 เม.ย. 62 เวลา 16:53 น. โดย super