1281 )นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการยกระดับทำนบอ่างเก็บน้ำและอาคารประกอบฯ สำหรับงานก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Double Bituminous Surface Treatment กว้าง 7 ม. ยาว 3.400 กม.

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน  2562 เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ตรวจความก้าวหน้าโครงการยกระดับทำนบอ่างเก็บน้ำและอาคารประกอบฯ สำหรับงานก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Double Bituminous Surface Treatment กว้าง 7 ม. ยาว 3.400 กม. (5 งาน ; 1.งานเสริมทำนบดิน 3.200 กม. 2. งานก่อสร้างถนนลาดยางฯ 3. งานก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยฯ 4. งานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 5. งานปลูกหญ้า รวมงบประมาณ 30,696,065 ล้านบาท) ณ  กม.ที่ 0+020 พื้นที่หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการยกระดับทำนบอ่างเก็บน้ำและอาคารประกอบฯ สำหรับงานก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Double Bituminous Surface Treatment กว้าง 7 ม. ยาว 3.400 กม.

ข่าว ณ วันที่ 22 เม.ย. 62 เวลา 14:42 น. โดย super