1279 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ณ บ.คูเมือง

วันอังคารที่ 2 เมษายน  2562 เวลา 14.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ณ บ.คูเมือง ม.3, เวลา 15.00 น. ตรวจงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำ ณ กม.ที่ 2+750 คลอง LMC (คลองส่งน้ำฝั่งขวา), งานก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Double Bituminous Surface Treatment กว้าง 7 ม. ยาว 3.400 กม.ที่ 3+475, กม.ที่ 1+750, งานก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำเชียงไกร ยาว 40 ม. ณ กม.ที่ 0+500 บ.กุดเวียน ม.4 และเวลา 16.00 น. ตรวจงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำ RMC โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตฯ สายกกไข่เน่า-หนองแวง บ.บัลลังก์ ม.11 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ณ บ.คูเมือง

ข่าว ณ วันที่ 02 เม.ย. 62 เวลา 12:01 น. โดย super