1278 )นายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “บัลลังก์เกมส์” ครั้งที่ 39

วันศุกร์ที่  29  มีนาคม  2562  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  “บัลลังก์เกมส์”  ครั้งที่  39  ประจำปี  2562  ณ  สนามกีฬากลางบ้านคูเมือง  โดยการดำเนินการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เยาวชนเล่นกีฬาด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ทั้งนี้เทศบาลตำบลบัลลังก์  จะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  “บัลลังก์เกมส์”  คร้ังที่  40  ในปีงบประมาณ  2563  ต่อไปนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “บัลลังก์เกมส์” ครั้งที่ 39

ข่าว ณ วันที่ 29 มี.ค. 62 เวลา 16:24 น. โดย super