1277 )นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานก่อสร้างถนนใต้อ่างฯ และงานขยายสะพาน

วันจันทร์ที่  25  มีนาคม  2562  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ลงพื้นที่ดูงานก่อสร้างถนนใต้อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  และงานก่อสร้างขยายสะพาน  ถนนสายบ้านบัลลังก์  และขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านบัลลังก์  และผู้ที่สัญจรผ่านไปมา  ณ  จุดขยายสะพานนั้น  ให้ระมัดระวังเพราะอาจเกิดอันตรายได้นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานก่อสร้างถนนใต้อ่างฯ และงานขยายสะพาน

ข่าว ณ วันที่ 26 มี.ค. 62 เวลา 11:25 น. โดย super