1274 )พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

วันจันทร์ที่  25  มีนาคม  2562  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับ  นายศักรินทร์  เสมหิรัญ  นายอำเภอโนนไทย  ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “บัลลังก์เกมส์”  ครั้งที่  39  ประจำปี 2562  โดยมีนายกเทศมนตรีกล่าวรายงาน  ในการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่  25 – 29  มีนาคม  2562  ณ  สนามกีฬากลางบ้านคูเมือง  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  กำหนดการจัดการแข่งขัน ดังนี้  ฟุตบอลชาย  ฟุตบอลหญิง  เซปัคตะกร้อ  วอลเล่ย์บอลชาย  วอลเล่ย์บอลหญิง  เปตองชาย  เปตองหญิง  แชร์บอลหญิง  และกีฬาพื้นบ้าน  โดยกติกาการแข่งขันยึดหลักสากลหรือฟีฟ่า  พร้อมนี้นายกเทศมนตรีได้ให้มีการจัดการแข่งขันนี้ขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย  ได้แสดงทักษะด้านกีฬา  รู้รักสามัคคี  และรู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  มีน้ำใจเป็นนักกีฬาพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

ข่าว ณ วันที่ 25 มี.ค. 62 เวลา 8:26 น. โดย super