1273 )นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตรวจความก้าวหน้าโครงการยกระดับทำนบอ่างเก็บน้ำฯ

วันอังคารที่ 19 มีนาคม  2562 เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตรวจความก้าวหน้าโครงการยกระดับทำนบอ่างเก็บน้ำฯ จากความสูง 5 ม.เป็น 6 ม. งานขยายฐาน ณ กม.1+120, งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำ ณ กม.ที่ 0+430 คลอง RMC (คลองส่งน้ำฝั่งซ้าย), งานก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำเชียงไกร ยาว 40 ม. ณ กม.ที่ 0+500 และงานก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Double Bituminous Surface Treatment กว้าง 7 ม. ยาว 3.400 กม. (ขนานทำนบอ่างเก็บน้ำฯ) รวมงบประมาณ 48 ล้านบาท ณ  กม.ที่ 0+700 พื้นที่ บ.กุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตรวจความก้าวหน้าโครงการยกระดับทำนบอ่างเก็บน้ำฯ

ข่าว ณ วันที่ 19 มี.ค. 62 เวลา 13:19 น. โดย super