1272 )นายกเทศมนตรี เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2562

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ กล่าวราชสดุดี และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรี เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2562

ข่าว ณ วันที่ 18 มี.ค. 62 เวลา 12:23 น. โดย super