1270 )นายกเทศมนตรี เข้าเสนอแผนโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามบัญชาของ มทภ.2

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม  2562 เวลา 11.00 น. ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายก ทต.บัลลังก์ พร้อมด้วยนายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายก อบต.ลำคอหงษ์ นำคณะผู้บริหาร ทต.หนองน้ำใส เข้าเสนอแผนงาน/โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามบัญชาของ มทภ.2 ให้ดำเนินการ โดยมี พ.อ.จักริน จิตคติ หน.สนง.มทภ.2 เป็นผู้แทนรับมอบฯ ณ ห้องรับรอง บก.ทภ.2 ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ, เวลา 15.00 น. ให้การต้อนรับ น.ส.ระพีพรรณ มีโภคา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ทสจ.นม. เข้าหารือเพื่อสนับสนุนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ” ปี 62 ณ ห้องปฏิบัติราชการและป่าโจด (ปลูกป่าเมื่อ 25 ก.ค.61) บ.โพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี เข้าเสนอแผนโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามบัญชาของ มทภ.2

ข่าว ณ วันที่ 15 มี.ค. 62 เวลา 10:34 น. โดย super