1267 )นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำลำห้วยลำเชียงไกร

วันอังคารที่  12 มีนาคม  2562 เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหารตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำลำห้วยลำเชียงไกร ณ กม.ที่ 3+400 บ.คูเมือง ม.3,โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Double Bituminous Surface Treatment กว้าง 7 ม. ยาว 3.400 กม. (ขนานทำนบอ่างเก็บน้ำฯ ระหว่าง ม.4-ม.6) งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามสะพานข้ามคลอง LMC (คลองส่งน้ำฝั่งซ้าย) ณ กม.ที่ 0+600 และเวลา 15.00 น. ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ช่อง 7 ประเด็นการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในห้วงฤดูแล้ง โดยมีนายก ทต.โนนไทย และนายก อบต.โนนไทย ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ บ.กุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำลำห้วยลำเชียงไกร

ข่าว ณ วันที่ 12 มี.ค. 62 เวลา 11:41 น. โดย super