1266 )นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการยกระดับทำนบอ่างเก็บน้ำฯ

วันจันทร์ที่  11  มีนาคม  2562  เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ตรวจความก้าวหน้าโครงการยกระดับทำนบอ่างเก็บน้ำฯ จากความสูง 5 ม.เป็น 6 ม. พร้อมขยายฐานให้กว้างขึ้น, งานก่อสร้างอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำฯ และงานก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Double Bituminous Surface Treatment กว้าง 7 ม. ยาว 3.400 กม. (ขนานทำนบอ่างเก็บน้ำฯ ระหว่าง ม.4-ม.6) รวมทั้งจุดก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยลำเชียงไกร ยาว 40 ม. และสะพานข้ามคลอง LMC, RMC แห่งละ 10 ม. รวมงบประมาณ 48 ล้านบาท ณ  กม.ที่ 2+600 พื้นที่ บ.โนนเจดีย์ ม.1 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการยกระดับทำนบอ่างเก็บน้ำฯ

ข่าว ณ วันที่ 11 มี.ค. 62 เวลา 13:05 น. โดย super