1265 )นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมสมาชิกโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าวโพด) 2562

วันพุธที่ 6 มีนาคม  2562 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานการประชุมสมาชิกโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าวโพด) 2562 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ, เวลา 14.00 น. ตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บ.ทำนบพัฒนา ม.17 และเวลา 15.00 น. ตรวจเยี่ยมพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ณ กม.ที่ 9+700 บ.สระตะเฆ่หิน ม.15 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมสมาชิกโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (ข้าวโพด) 2562

ข่าว ณ วันที่ 06 มี.ค. 62 เวลา 9:09 น. โดย super