1263 )นายกเทศมนตรี ห้การต้อนรับนายอมรเดช พูลนิน ผจก.ด้านจัดซื้อวัตถุดิบ/ด้านพัฒนาองค์กรและความยั่งยืน บ.กรุงเทพโปรดิ๊วส์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ให้การต้อนรับนายอมรเดช พูลนิน ผจก.ด้านจัดซื้อวัตถุดิบ/ด้านพัฒนาองค์กรและความยั่งยืน บ.กรุงเทพโปรดิ๊วส์ฯ เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นที่สำหรับเตรียมเข้าสนับสนุนและพัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืน ณ ห้องปฏิบัติราชการ, เวลา 14.30 น. ร่วมตรวจพื้นที่งานก่อสร้างท่อลอดรับน้ำฝั่งซ้ายตัวที่ 1 ณ กม.0+290 ห้วยลำเชียงไกร และตรวจงานก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Double Bituminous Surface Treatment กว้าง 7 ม. ยาว 3.400 กม. รวมทั้งจุดก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยลำเชียงไกร ยาว 40 ม. และสะพานข้ามคลอง LMC, RMC แห่งละ 10 ม. ณ กม.1+500 บ.กุดเวียน ม.4 และ กม.2+350 บ.กระดาน ม.6 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ห้การต้อนรับนายอมรเดช พูลนิน ผจก.ด้านจัดซื้อวัตถุดิบ/ด้านพัฒนาองค์กรและความยั่งยืน บ.กรุงเทพโปรดิ๊วส์ฯ

ข่าว ณ วันที่ 28 ก.พ. 62 เวลา 15:11 น. โดย super