1262 )นายกเทศมนตรี ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯและจัดทำร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ พ.ศ.2563-2565

วันอังคารที่ 26 -28  กุมภาพันธ์  2562 ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯและจัดทำร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ พ.ศ.2563-2565 โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯและจัดทำร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ พ.ศ.2563-2565

ข่าว ณ วันที่ 26 มี.ค. 62 เวลา 9:32 น. โดย super