1261 )นายกเทศมนตรี ตรวจความก้าวหน้าโครงการยกระดับทำนบพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำฯ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ และคณะ ตรวจความก้าวหน้าโครงการยกระดับทำนบพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำฯ และชี้แจงสร้างความเข้าใจประชาชนในการอำนวยความสะดวกให้เครื่องจักรเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Double Bituminous Surface Treatment กว้าง 7 ม. ยาว 3.400 กม.  รวมทั้งจุดก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยลำเชียงไกร ยาว 40 ม. และสะพานข้ามคลอง LMC, RMC แห่งละ 10 ม. (ขนานทำนบอ่างเก็บน้ำฯ ระหว่าง ม.4-ม.6) รวมงบประมาณ 48 ล้านบาท ณ คลองส่งน้ำฝั่งขวา บ.กระดาน ม.6 และห้วยลำเชียงไกร บ.กุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ตรวจความก้าวหน้าโครงการยกระดับทำนบพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำฯ

ข่าว ณ วันที่ 21 ก.พ. 62 เวลา 17:41 น. โดย super