1260 )นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้ต่อโครงการพระราชดำริฯ

วันพุธที่  20  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  09.00 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้ต่อโครงการพระราชดำริ  และการบริหารจัดการกลุ่มโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฯ  ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์  เวลา  15.00 น.  ตรวจเยี่ยมพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  และงานเตรียมพื้นที่รองรับโครงการซ่อมสร้างถนนถนนลาดยาง  Bunlung  Color  Street  กม.ที่  0+600  ถนนสายกกไข่เน่า – บ้านหนองแวง  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้ต่อโครงการพระราชดำริฯ

ข่าว ณ วันที่ 20 ก.พ. 62 เวลา 17:38 น. โดย super