1259 )นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ตรวจความก้าวหน้างานขุดลอก,งานระบบประปา,งานปรับปรุงภูมิทัศน์

วันจันทร์ที่  18  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  15.00 น.  ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา  ตรวจความก้าวหน้างานขุดลอกตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหนองแวง  ดำเนินการโดยทรัพยากรน้ำภาค 5  พื้นที่ 54  ไร่  พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  ณ  บึงหนองแวง , ตรวจงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  ณ  บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 2  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  และเวลา  16.00 น.  ตรวจเยี่ยมพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์รองรับโครงการซ่อมสร้างถนนถนนลาดยาง , งานขยายสพาน  ณ  กม. ที่ 0+800  (ถนนสายกกไข่เน่า – บ้านหนองแวง)  บ้านบัลลังก์  หมู่ที่  11  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ตรวจความก้าวหน้างานขุดลอก,งานระบบประปา,งานปรับปรุงภูมิทัศน์

ข่าว ณ วันที่ 18 ก.พ. 62 เวลา 15:18 น. โดย super