1258 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมผู้บริหาร ร่วมชี้แนวเขตและชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนรื้อสิ่งปลูกสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้เครื่องจักรปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับทำนบและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำฯ

วันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2562 เวลา 15.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมผู้บริหาร ร่วมชี้แนวเขตและชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนรื้อสิ่งปลูกสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้เครื่องจักรปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับทำนบและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำฯ งานก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Double Bituminous Surface Treatment กว้าง 7 ม. ยาว 3.400 กม.  รวมทั้งจุดก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยลำเชียงไกร ยาว 40 ม. และสะพานข้ามคลอง LMC, RMC แห่งละ 10 ม. (ขนานทำนบอ่างเก็บน้ำฯ ระหว่าง ม.4-ม.6) รวมงบประมาณ 48 ล้านบาท โดยมีนายวิษณุ ธนวิสิทธิพงศ์ นายช่างชลประทานฯ ร่วมหารือแนงทางการปฏิบัติ ณ บริเวณหัวงานฯ บ.กุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมผู้บริหาร ร่วมชี้แนวเขตและชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนรื้อสิ่งปลูกสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้เครื่องจักรปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับทำนบและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำฯ

ข่าว ณ วันที่ 15 ก.พ. 62 เวลา 8:28 น. โดย super