1257 )นายกเทศมนตรี ผู้บริหารอำนวยการดับไฟ และลงพื้นที่ตรวจเยียมพนักงานปรับภูมิทัศน์ถนน

วันพุธที่  13  กุมภาพันธ์  2562  เวลา 14.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมคณะผู้บริหาร อำนวยการดับไฟลามทุ่งให้ดับสนิท ณ พื้นที่ บ.สระตะเฆ่หิน ม.15, เวลา 15.30 น. ตรวจเยี่ยมพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ณ บ.สระตะเฆ่ ม.8 และเวลา 16.00 น. ตรวจเยี่ยมพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์รองรับโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายกกไข่เน่า-หนองแวง และโครงการ Bunlung Color Street ณ กม.ที่ 1+800 บ.บัลลังก์ ม.11 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ผู้บริหารอำนวยการดับไฟ และลงพื้นที่ตรวจเยียมพนักงานปรับภูมิทัศน์ถนน

ข่าว ณ วันที่ 13 ก.พ. 62 เวลา 15:58 น. โดย super